Sunrise over the Mediterranean

В средата на кратка импровизирана четиридневна ваканция сме (10-13/07/2023) и в момента наблюдавам слънцето как се показва над морето… :-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *