Татко, мама и аз

Michel, Ani, Simona

…или по-точно: татко, мама и Симона. :)

Между другото, X20 сам снима! Факт! ;-)

2 comments |Comments to “Татко, мама и аз”:

  1. molif Says:
    1

    Но как си личи, че някой дъъълго е плакал от никнещи зъби миг преди това…

  2. mikiblue Says:
    2

    :-*

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.936 / 34 / 8