Реклама? Да. Кара ли да се замислиш? Също да. (Тук някои може да поспорят и дали Уили Нелсън може да изпее кавър на “Coldplay”… е, на мен ми хареса!;-)
[ via # ]

Също и тази…
[ via # ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *