Цветни прасета с банджо (2)

Още две “цветни” интерпретации на банджо прасетата на Никсо:

Colors by Vladi
(така “видя” цветовете Влади)

Colors by Vanya Ivanova
(а така “видя” цветовете Ваня)

Това е от същата вечеринка, когато заедно с приятели оцветявахме банджо прасета всякакви… Интересно, как всеки вижда различно! :)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.880 / 31 / 8