Бикина на промоция?

Една бикина

(Видяно в едно магазинче за бельо на Графа, наскоро — 4 септември вечерта, ако трябва да съм точен…)

Предполагам, в такъв случай чифт бикини от този модел струват 29.00 лв.? ;-)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.448 / 26 / 14