Daily Design

Meta info:
Software: Adobe Fireworks CS5
Time: ~ 2 h
Idea/Completed: 2010/Sep/25 @ 17:00

Този път фенерът е малко по-интересен (в сравнение с версия I), и плюс това, съм избягал вече от 1:1 имитация на картичката от “Нощта на музеите (Пловдив)”… все още обмислям, докъде ще го откара тази илюстрация… особено като стигне до версия III! ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *