https://www.molif.com, by Ani Kostova (exists in Bulgarian — https://www.molif.com/bg/, and also English — https://www.molif.com/en/)

https://yovko.net, a blog by Yovko Lambrev
https://www.toest.bg, a media project by Yovko Lambrev and An Pham

http://nixonixo.com, by Nikolay Dimitrov (Nixo)

https://ralchev.info/bg/, a blog by Ivan Ralchev (also exists in English: https://ralchev.info)
https://caughtinamoment.net, a photo blog by Ivan Ralchev

https://www.systematicbrains.com, a website by Vladislav Denishev