Това сънувах тази нощ. Много интересен сън! Насън анимирах (или гледах, как се прави?) начертан в пясъка самолет, и го карах да литне, правейки анимацията кадър по кадър…

Като се събудих, си помислих, че си струва да се опита и на живо. И преди да забравя, си записвам идеята…

Може би си струва да се опита някой ден? (И може би с неоценимата помощ на Ани?…;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *