3 thoughts on “Перфектната вечер

  1. @Дончо:

    Ей, хайде сега… да не бъдем толкова крайни! 4 пъти в годината една лула си идва точно на мястото… като този тук! ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *