Daily Design
(click illustration for larger size)

Meta info:
Software: Adobe Fireworks CS5
Time: ~ 30 min
Idea/completed: 2011/Jan/01 @ ~13h
[Daily Design 2011-002 [TL#064]]

Всъщност, първият вариант, който нарисувах вчера (но тъй като ми се стори твърде простичък, после натрупах няколко такива едно върху друго и сложих и надпис, че са от злато). :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *