Daily Design
(click the image to see in original size)

Естествено, може да ме оборите, но не е това целта… :)

(Daily Design категорията надали ще се завърне скоро, по-скоро ще зачезне съвсем… или ще стане Weekly или Monthly Design… За утешение, предлагам ви да разгледате Петъчния Заек на @molif!)

Meta info:
Software: Adobe Fireworks
Time: ~ 5 m
Idea: 2010/Feb/26 @ 23:40

(PS Black inspires…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *