И чашите бяха опразнени,
и бутилката – с гърло разбито,
и вратата беше заключена,
а леглото – широко открито.
И безброй звезди от стъкло
ни предсказваха щастие в тая
като в приказка великолепна,
отдавна неметена стая.
И аз бях мъртвопиян
и с бумтящо от радост сърце,
а ти беше пияна и жива,
и гола във мойте ръце…

“Фиеста”, Жак Превер

Et les verres étaient vides
Et la bouteille brisée
Et le lit était grand ouvert
Et la porte fermée
Et toutes les étoiles de verre
Du bonheur et de la beauté
Resplendissaient dans la poussière
De la chambre mal balayée
Et j’étais ivre mort
Et j’étais feu de joie
Et toi ivre vivante
Toute nue dans mes bras.

« Fiesta »
Jacques Prévert

2 thoughts on “Фиеста (Жак Превер)

  1. Чувствай се поздравен… със спомена за онова, което бяхме, когато се срещнахме. :-)

  2. @Ани:

    И сега сме! :-)

    А пък това са хубави стихове… ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *