Кестени, есен и море

На връщане, минавахме през Бургас. Не можах да устоя на още едни есенни кестени (снимката се получи почти като тази):

Кестени и море

А пък бургазлии с лекота ще се досетят за мястото, където е правена;-)

1 comment |Comments to “Кестени, есен и море”:

  1. Val Says:
    1

    и още как! ;)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

1.058 / 33 / 8