Навън продължава да вали, аз си работя, а сърцето ми ме тегли надалеч от монитора и CSS кода, някъде към Рила и прекрасните Седем Рилски езера…

Седмото езеро в Рила - поглед от пътя между Шестото и Седмото езера...

[Снимката е от 8 септември 2006, час 18:14 / за точен EXIF може да ползвате thumbnail’а. Когато слънцето е толкова ниско над хоризонта, това прави светлината му много топла, затова се отклоних от пътеката за малко (за да снимам огряната от него шишарка) …и езерото влезе в кадър:)]

6 thoughts on “Рила

  1. :) А колко е красива Рила, когато е дъждовна и мъглива ..

  2. Аха :)

    Рила е красива и слънчева и мъглива, и дъждовна и снежна… Рила просто е красива:)

  3. Рила си е Рила – невероятно място! Благодаря за споменчето – снимката е много хубава. :)

  4. Искам отново да отидем там, така ми липсва вече…

  5. Рила си е Рила! Пирин си е Пирин! и т.н. … планините ни са най-прекрасните! всяка една е красива по своему! :-)

  6. Много ми хареса, беше върховно там, намерих много добри приятели:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *