#ДАНСwithme: ден втори!

Днес пак имаше мирен протест, на същото място, по същото време! 18:30 пред Министерски Съвет.

По лични преценки: Имаше поне 10’000 души, вероятно повече! Може би 15’000?…

Йовко сподели няколко снимки от днешния ден, и аз ще споделя няколко:

Снимките говорят сами…

Мафията е време да си ходи!!!

Или, казано малко по-иначе… “до-виж-да-не”! :-)

2 comments |Comments to “#ДАНСwithme: ден втори!”:

  1. mikiblue Says:
    1

    по мои сметки поне 25-30 хиляди :-)

  2. Нещо е различно | dream keeper Says:
    2

    […] повод за тревога. Първо, не е изключено да сме били даже повече. Второ, много по-шумни, категорични, с много повече […]

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.501 / 29 / 14