Връщане от морето…

Remy from Ratatouille (the movie).

P.S. Човек е човек, когато е на път с добри приятели!

1 comment |Comments to “Връщане от морето…”:

  1. mikiblue Says:
    1

    ;-)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.431 / 28 / 14