Как да намерим щастието…

Просто е:

P.S. И Харолд, и Артър Конан Дойл, май са имали силно приличащи си идеи… ;)

P.P.S. OK, OK… може би има и още важни неща да се добавят към по-горната рецепта! ;-)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.413 / 26 / 18