Новият фонтан при Народния театър

Защо новите светлини на фонтаните са в “студения” спектър, не знам, но на снимка изглежда добре…

Новият фонтан при Народния театър (София), нощна снимка

(Снимката е правена с Pentax Optio S50, в 9 и половина вечерта на 23 септември (2012); “нощен режим” + “всичко на автоматични настройки”, тъй като дисплеят на S50 е счупен от известно време и няма как да се правят ръчни корекции чрез менютата (някой ден този Pentax ще ми липсва, знам). Пост-обработка на снимката (Fireworks или Photoshop): не. А това е оригиналът.)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.402 / 26 / 18