Снежните хора и краят на зимата…

По какво се разбира, че зимата е към своя край?

Snow Man and the Winter of 2011-2012

Snow Man and the Winter of 2011-2012

По това, че и най-добрият снежен човек, който може да сте направили на терасата (о, ама колко сняг имаше тази зима, а!!), дори и да е почитател на най-добрата и студена бира…

Snow Man and the Winter of 2011-2012

…започва да се топи и да изчезва.

Днес, като пиша това, този прекрасен Mr. Snowman, отдавна е само спомен (снимки) и локвички вода… :)

Идва пролет! И при това, много специална пролет — първата пролет на Принцеса Лея   (Си)мона Сакс Принцеса Симона! :-)

(За принцесата — официален постинг, ама по-късно…)

1 comment |Comments to “Снежните хора и краят на зимата…”:

  1. Снежните хора и краят на зимата… | К+ Says:
    1

    […] Снежните хора и &#1082… via optimiced | bg by Michel on 3/10/12 […]

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.426 / 28 / 18