-451 градуса по Фаренхайт

Кафка: Да, топличко е тук… Хвърли още малко книги в огъня!
Оруел: Как горят само, за такава красота не е мечтал и Големият брат!
Бредбъри: Температурата е 451 градуса по Фаренхайт!

Deutsche Welle, 2012/Feb/02 (via #)

* * *

Министър Трайков съобщава, че България е подписала АСТА със симпатично мастило (??).

Нели О., 2012/Feb/02

1 comment |Comments to “-451 градуса по Фаренхайт”:

  1. -451 градуса по Фаренхайт Says:
    1

    […] -451 градуса по Фаре&#… via optimiced | bg by Michel on 2/2/12 […]

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.428 / 28 / 18