Какво по-хубаво…

…от това Новата 2012 година да започне с чудесно настроение, добри приятели и фоторазходка по снега! :-)

Photowalk in Winter Sofia
Котка на горещ ламаринен покрив горещ ламаринен капак ;)

Photowalk in Winter Sofia
Rolling Smiling Stone(s) ;)

Photowalk in Winter Sofia
Слънчев лимон (в “Staropramen” Dark)

Photowalk in Winter Sofia
Слънце и сенки…

Дано тази година да ми (ни) върви повече на хубави фоторазходки с добри приятели (и по някоя и друга тъмна бира тук там, разбира се!) :-)

1 comment |Comments to “Какво по-хубаво…”:

  1. mikiblue Says:
    1

    Дано :-)
    Хубави снимки :-)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.520 / 28 / 14