The Piano Guys

Ако още не сте чули за тези двама луди страхотни музиканти, представям ви следната отбрана селекция видеоклипове:

Cello Wars (Star Wars Parody): Lightsaber Duel


(Steven Sharp Nelson)

Michael Meets Mozart – 1 Piano, 2 Guys, 100 Cello Tracks


(Jon Schmidt, Steven Sharp Nelson)

Moonlight – Electric Cello (inspired by Beethoven)


(Steven Sharp Nelson)

The Cello Song – Bach is Back (with 7 more cellos)


(Steven Sharp Nelson)

Моят съвет е просто да изгледате чeтирите клипа един подир друг и да се насладите на музиката!

Попаднах на The Piano Guys покрай @djori, за което съм му много благодарен! Дори и не съм подозирал до днес, че музиката може да има толкова измерения… ;)

И любимият ми коментар под един от клиповете в YouTube: “И точно в момента, когато си мислите, че Стивън не може да стане по-добър, свирейки невероятно едновременно на чело и на пиано, той сяда на барабаните!” ;-)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.442 / 26 / 14