Stop motion анимация с… пясък?

Това сънувах тази нощ. Много интересен сън! Насън анимирах (или гледах, как се прави?) начертан в пясъка самолет, и го карах да литне, правейки анимацията кадър по кадър…

Като се събудих, си помислих, че си струва да се опита и на живо. И преди да забравя, си записвам идеята…

Може би си струва да се опита някой ден? (И може би с неоценимата помощ на Ани?…;)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.458 / 26 / 14