Две реклами…

Реклама? Да. Кара ли да се замислиш? Също да. (Тук някои може да поспорят и дали Уили Нелсън може да изпее кавър на “Coldplay”… е, на мен ми хареса!;-)
[ via # ]

Също и тази…
[ via # ]

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.602 / 26 / 14