Залез над Иракли

Sunset over Irakli beach (photo)

Този кадър се получи благодарение на един друг изпуснат кадър (извинявай, Ани!), но понякога така се случва…

2011/08/14 @ 19:53

2 comments |Comments to “Залез над Иракли”:

  1. Цветелин Павлов Says:
    1

    Страхотен!

  2. asktisho Says:
    2

    “Изядох” поне пет такива това лято – горе, над зеленината. Преди около месец. Благодаря ти, че ме върна там.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.788 / 29 / 14