Перфектната вечер

The perfect evening (photo)

(Aug 1, 2011 @ 20:40)

3 comments |Comments to “Перфектната вечер”:

 1. Dodi Markov Says:
  1

  Неочаквано добра комбинация!

 2. Дончо Says:
  2

  …като изключим лулата… :)

 3. Michel Says:
  3

  @Дончо:

  Ей, хайде сега… да не бъдем толкова крайни! 4 пъти в годината една лула си идва точно на мястото… като този тук! ;)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.553 / 30 / 14