Фото-стилове в Adobe Fireworks

По принцип, Adobe Fireworks не е предвиден за сериозна обработка на снимки (и bitmap изображения).

{fw} Lincoln car (Fw style)

Въпреки това, програмата има и такива възможности, което е голям плюс, когато се работи основно в “смесена” (vectors+bitmaps) дизайнерска среда, за екран.

По-горната илюстрация се получи за по-малко от 3 секунди, като използвах обикновена снимка, и приложих готов фото-стил във Fireworks.

Ето и оригинала:

{fw} Lincoln car (photo)

Стиловете, които може да използвате за различни видове готови фото-манипулации (и не само), се инсталират лесно, и след това може да се прилагат във всякакви ситуации.

Ето два интересни сета, готови за сваляне и употреба:

Photo styles set (1) на финладския дизайнер Mikko Vartio
Photo styles set (2), на Linus Lim

Може да се получат интересни ефекти, при това лесно и бързо! А най-хубавото е, че всеки може да си направи свой набор от стилове, при това не само за обработка на bitmap изображения.

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.458 / 26 / 14