CSS Floats 101

Въпреки че се занимавам със CSSHTML/XHTML) от много време, пак с голям интерес прочетох тази статия на Noah Stokes:

http://www.alistapart.com/articles/css-floats-101/

Ако сега започвах да уча, как се позиционират обекти със CSS, то бих започнал с тази статия! :)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.445 / 26 / 14