Мелодия за цигулка…

…на която попаднах случайно преди малко. Много ми хареса…

“Sad Romance” (също известна и като “Sad Violin” във “Final Fantasy X”), композирана от Thao Nguyen Xanh. Не знам кой я изпълнява обаче…

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.478 / 26 / 14