Снежинки…

Преди няколко дена ми хрумна да пробвам да нарисувам снежинки. Получи се ето това:

Daily Design

Ни снежинка ни рак, дето се казва… :-D

Ани обаче ми подари една снежинка след това… Ето я:

Daily Design

Нейната е много по-красива… :)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.408 / 26 / 18