Таргетиране само на IE8, IE7 и IE6 в CSS кода

Не е (съвсем) правилно да се “хаква” CSS кодът така, че определени правила в него да таргетират само определени браузъри — най-често, някои от версиите на IE (IE Conditional Comments са по-подходящи).

Все пак, понякога това е най-лесният или най-подходящ начин — да предположим, например, че нямате никакъв достъп до HTML кода, а само до основния CSS файл. Тогава следните четири реда код могат да се окажат полезни:


body {
color: red; /* all browsers will see this */
color : green\9; /* IE8 and below */
*color : yellow; /* IE7 and below */
_color : orange; /* IE6 */
}

Както се вижда, относително лесно може да напишете правила, които да се четат само от IE8, IE7 или IE6. Или друга комбинация от тези основни три версии на IE (да се надяваме, че няма да имаме нужда от “хакове” за IE9).

(via #)

1 comment |Comments to “Таргетиране само на IE8, IE7 и IE6 в CSS кода”:

  1. wakeop Says:
    1

    Мда, доста е удобно това… особено като си тестваш някакви неща и ти е досадно да правиш отделни цсс файлове за всяка версия на ИЕ поотделно… :)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.451 / 28 / 14