Daily Design (2010-050-2): Още повече Tefal сила и яйца и бекон и гъби! ;)

Daily Design

Това е вариантът на Ани, който тя набързо “сготви” с моите продукти преди малко, и помоли да публикувам подобрената илюстрация (само един час готвене с вектори;-).

Мммм, бекон, гъби, по-хубав омлет, а?? Коментари? Дояде ли ви се поне?? :-P

(Илюстрацията я има и в доста по-голям размер, кликайте здраво върху 640×640 картинката!)

EDIT (2010/Oct/20): И още един вариант: Това е вариантът на Ани, всъщност, който пък аз не издържах, и още мъничко подобрих. Devil is in the details… както се казва. С този последен вариант на тигана, печката и яденето, приключваме за момента с кулинарно-векторната тема! ;)

Daily Design

2 comments |Comments to “Daily Design (2010-050-2): Още повече Tefal сила и яйца и бекон и гъби! ;)”:

  1. Tweets that mention Daily Design (2010-050-2): Още повече Tefal сила и яйца и бекон и гъби! ;) • optimiced | bg -- Topsy.com Says:
    1

    […] This post was mentioned on Twitter by Ani, Jim Babbage. Jim Babbage said: RT @molif: Michel's picture: http://www.optimiced.com/bg/?p=3523 and my version of it: http://www.optimiced.com/bg/?p=3533 #fireworks […]

  2. мария а. Says:
    2

    Да не му се стопи дръжката на този тиган ;)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.430 / 29 / 18