Daily Design (2010-045): Грамофонна плоча

Daily Design

Meta info:
Software: Adobe Fireworks CS5/Adobe Illustrator CS5
Time: ~ 1.5 h
Idea/Completed: 2010/Oct/07 @ 14:50

Идеята ми хрумна днес, и набързо я нахвърлях във вектори, преди да съм я заровил в чекмеджето на “може да го нарисувам някой ден”… :) Има я и в още по-голям размер — 1200×800.

(А пък пише “Dribbble Records”, защото преди няколко ден имах честта да бъда поканен в Dribbble и така ми се стори забавно…)

EDIT @ 23:50: Базирайки се на коментарите на David Brooks, поработих малко над радиалните отблясъци върху плочата:

Daily Design

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.459 / 26 / 14