All you need is love…

All you need is love!

Това е поздрав от nixonixo за нас с Ани днес…

Благодаря, Никсо — поздравът ти е прекрасен, а дигиталното ти перо рисува все по-съвършено! :-)

2 comments |Comments to “All you need is love…”:

  1. Valentina Says:
    1

    sweeet!

  2. Първи октомври и традициите… • optimiced | bg Says:
    2

    […] година? Пък и в края на краищата, нали най-важното е любовта да е тук и да я пазим — а за целта няма нужда да се […]

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.503 / 29 / 14