Daily Design (2010-043): “Нощта пада…” II

Daily Design

Meta info:
Software: Adobe Fireworks CS5
Time: ~ 2 h
Idea/Completed: 2010/Sep/25 @ 17:00

Този път фенерът е малко по-интересен (в сравнение с версия I), и плюс това, съм избягал вече от 1:1 имитация на картичката от “Нощта на музеите (Пловдив)”… все още обмислям, докъде ще го откара тази илюстрация… особено като стигне до версия III! ;)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.459 / 26 / 14