Daily Design (2010-039): Гарванът и Лисицата

Daily Design

Meta info:
Software: Adobe Fireworks CS5
Time: ~ 30 m
Idea/Completed: 2010/Sep/03 @ 16:10
Вдъхновено от илюстрацията на Ани, направена от изрязани листенца, и векторизирана от мен за удоволствие (и просто защото векторите във Fireworks дават голяма свобода — например, можеш да направиш версия за печат или пък да промениш всички цветове и самата композиция… точно за 10 секунди;-).

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.556 / 28 / 24.5