“N” for “nixonixo”


(за пълен ефект: задръжте курсора на мишката над картинката и изчакайте — 10, 15 секунди или повече…)

На 9-ти април сутринта, сайтът на Никсо (за тези, които случайно може би не знаят — Никсо е гениалният художник, измислил хипопотама Архимед и лоса Евстати) осъмна с нов-новеничък WP 2.9.2 и нови гащи… ъъъ, нов дизайн, искам да кажа! ;-)

Тези дни ще пиша малко повече за процеса на “измисляне” и имплементиране на новия дизайн, а засега само бих искал да споделя горната илюстрация в чест на Никсо! :)))

И, разбира се, да ви пратя да видите новия сайт!

(hint: възможно е през RSS reader ефектът на илюстрацията да не се вижда)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.496 / 26 / 14