Петъчният заек (Friday Bunny), епизод 1 — от този петък!

Докато моите 365 15 дизайна стават все по-скучни и по-грозни…

…на Ани й хрумна една прекрасна идея, за Friday Bunny!

И не само й хрумна, но епизод #1 е вече факт! :))

Friday Bunny

Сега ще очаквам всеки петък рисувания заек, заедно с поредната му фобия… и, трябва да си призная, с голямо нетърпение! (По-голямо дори от нетърпението, с което очаквам и поредния епизод на Евстати и Архимед… е, напоследък те са все по-редки, та някак трябва да се примиря с това…)

Сега се питам неспокойно… какво ли ще се случи със заека следващия петък? И дали вече не съм развил някаква лека форма на what-if-i-miss-the-friday-bunny-next-friday фобия?? :-D

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.445 / 26 / 14