Червеногърба сврачка

През август тази година бяхме за малко в Родопите. Имаме немалко красиви снимки, достойни да бъдат споделени, но за момента, нямам време да подбирам и описвам… Може би някоя зимна вечер? :)

Все пак, ето две:

Червеногърба сврачка, мъжка (Red-backed Shrike), Родопите, 2-ри август 2009

Червеногърба сврачка, мъжка (Red-backed Shrike), Родопите, 2-ри август 2009

Много красива птица! И позволи да се приближа на нещо като 3-4 метра, в опит да я снимам по-отблизо. Ники също е снимал червеногърбата сврачка (1, 2) и казва, че рядко позволят да бъдат снимани толкова отблизо… Късмет! :)

1 comment |Comments to “Червеногърба сврачка”:

  1. “Мравче с шарена престилка…” • optimiced | bg Says:
    1

    […] се оказаха и супер-хубави. За съжаление, само една или две видяха бял свят […]

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.466 / 28 / 14