Re: Купчина цветни картинки :)

Ако ви се гледа една малка серия снимки в стил “Разходих се сред природата, видях удивителни малки цветни създания, цветенца и тревички”, заповядайте в блога на Ани — тя публикува вчера няколко прекрасни снимки! :-)

Най-много ме удиви една снимка, на която се вижда малко паяче, което се движи с десетки малки паячета на гърба си (мама-паяче с дечицата?;-) — паячетата са толкова малки, че са полу-прозрачни и едвам забележими, но се виждат ясно! Май никога досега не бях виждал подобно нещо! :)

(Photos CC 2009 by Ani, www.molif.com/bg/2009/07/20/colorful-pictures/)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.692 / 26 / 18