W3C HTML иконки (от Veerle Pieters), PNG+alpha

Наскоро писах за дизайна на едни много приятни HTML иконки, които Veerle Pieters нарисува и пусна за свободно разпространение.

W3C HTML icon from Veerle, PNG

За съжаление, форматът на иконите беше JPG, което доста ограничаваше възможната им употреба (примерно, да се използват върху различен цвят на фона).

За моя радост, след като няколко коментиращи в нейния блог (включително моя милост;-) помолихме за версия PNG+alpha, Veerle най-любезно ги предостави! :-)

Може да си ги свалите от нейния сайт и/или оттук (разпространението на иконките е съвсем свободно и неограничено, както и тяхната употреба):

download all icons in one ZIP archive, PNG+alpha

:-)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.476 / 26 / 14