Jimmy Wales в София, България, 6 юни: (почти) пълно видео!

Неколцина приятели/читатели/twitter-последователи ме питаха тези дни, кога ще кача видеото от презентацията + въпросите към Джими Уейлс — сещам се за Григор, Ясен, @yunuz, @borislavb, @Heth, а също и за Радо, spiritia, и още неколцина (вероятно съм пропуснал някой;-) … а пък Комитата отделно описа своите впечатления от срещата, също и тук мернах няколко думи…

ОК, най-накрая успях да кодирам видеото, да го upload’на на сървъра, и да го embed-на с изключително приятния JW FLV player. Видеото е от три части, общо около 100 минути. След кодирането картината остана с прилично качество, а звукът е дори още по-добър.

Jimmy Wales (wikipedia.org)

Тъй като и презентацията и последвалите въпроси и дискусия бяха изцяло на английски, съм публикувал трите части в английската версия на блога, стори ми се подходящо:)

Последно, да спомена само, че видеото (в духа на Wikipedia, тъй да се каже;-) е публикувано под CC-BY-SA лиценз, който ви позволява свободно да копирате и разпространявате съдържанието, стига да ме посочите като автор (+ линк) и да разпространявате видеото под същия или подобен лиценз.

Enjoy! :)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.441 / 26 / 14