Фоторазходка в снега

Днес на обяд с Емича малко се помотахме около центъра на София. Формално, с цел “фоторазходка”, на практика се получи повече “разходка”, отколкото “фото” (успяхме да пием кафе, да минем през 1-2 спортни магазина и през Picadilly, да купим и малко чай от Veda House…) и все пак, хич не беше лошо… :-)

Имаше ярко слънце, снегът блестеше и се топеше наоколо… Красота! :-)

snow man

a tree in black & white

the man behind the camera

Hilton Hotel

sign for bike route

red light

Това са просто няколко снимки, случайно подбрани, от днешната разходка… Може би Емича ще публикува някой по-добър шедьовър в неговия фотоблог… :-)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.502 / 26 / 14