Изгревът…

…тази сутрин бе много красив, и небето също…

Изгревът на слънцето над София

(Обикновено го проспивам, признавам, но има и изключения… а сега отивам да правя чай и кафе и да будя любимата;-)

(update@10:10)

Изгревът на слънцето над София

И още една снимка, малко по-отблизо…

(В заключение, ако ви се гледат и красиви залези, може да се насочите към блога на Sunflowerlike… :-)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.470 / 26 / 18