Кестени и есен…

Като видя кестените, и си знам, че есента е близо…

Кестени и слънце и есен

Ето, тези са морски кестени, растат на два хвърлея камък от солената вода…

2 comments |Comments to “Кестени и есен…”:

 1. Val Says:
  1

  Завиждам ти за чудното ти фотографско око!

 2. Michel Says:
  2

  @Val:

  О, благодаря! :-)))

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.484 / 29 / 14