Photoshop vs. Fireworks

Всеки (уеб)дизайнер си има предпочитан инструмент за създаване и редактиране на (уеб)графика.

Ето една интересна статия в Digital Web Magazine, посветена на Adobe Photoshop и Adobe Fireworks.

Adobe Photoshop vs. Adobe Fireworks (illustration)

Четирима дизайнери в лагера на Photoshop…

  • Anton Peck — уважаван илюстратор и дизайнер,
  • Jared Christensen — известен дизайнер, който работи във Viewzi,
  • Jenna Marino — фрийланс дизайнер (работила за екипа на AIM.com), и
  • Travis Isaacs — дизайнер във Viewzi.

…и четирима Fireworks фанатици…

…се изправят един срещу друг, за да защитят своите предпочитани графични инструменти! :-)

Победител? Няма!

И все пак, статията е интересна… :)

А аз засега оставам в лагера на Fireworks — да видим, какво ще се случи по време на CS4 и CS5 Adobe development cycles! ;-)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.502 / 28 / 24.5