The one pipe problem: (almost) solved!

CSS layout small diagramСлед една малка лула с черешов тютюн, и след като минах през следните (изключително полезни) линкове:

1. Internet Explorer 7 and the easy clearing method (SimpleBits)
2. New clearing method needed for IE7 (456BereaStreet)
3. Clearing floats without structural markup in IE7 (And all that Malarkey)

…и след като открих, че:
a) няма съвършен метод за self-clearing,
b) преборих се с IE6, като зададох за floated columns position: relative (иначе IE6 не може да се справи с negative margins и крие част от съдържанието в негативната част от елементите),
c) преборих се и с IE7 (преместих self-clearing триковете за IE 7 чрез conditional comments в негов си CSS файл),
d) открих, че IE6 предпочита zoom: 1 за wrap елементите, а IE7 пък предпочита display: inline-block (за да проработи self-clearing), и
e) успях да “убедя” и останалите нормални браузъри да правят това, което искам…

…моят one-pipe problem беше почти разрешен!

Остава още да тествам и тествам и да дооправя разни дребни детайли.

Светлина в тунела! Ура! :-)

PS Не се е родил още онзи CSS дизайнер, който да знае всичко за CSS и всички браузъри. И нека някой само посмее да каже, че този layout се прави лесно и просто, и то така, че да работи еднакво във FF 3, IE7/6, O 9.5 & S 3.1, грррр! ;-)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.482 / 26 / 14