Пролет е

(цъфтящи дървета)

И докато преди няколко дни гледката в София изненадващо стана зимна, то днес пролетта вече се усеща все по-силно, слънцето топли все повече, и птичетата по дърветата пеят с мисълта за пролет и любов :)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.502 / 26 / 14