BlogCamp & BlogBeer утре :-)

BlogCamp bannerУтре ще се проведе БлогКамп 2008.

Ето какви основни панели ще има по време на БлогCamp ‘2008 (разпределението на времето е приблизително):

  • 9:45 – 10:00 посрещане на участниците
  • 10:00 – 11:30 дискусия, посветена на подслушването на Интернет
  • 11:30 – 11:45 Конкурс “bLog” – начало
  • 11:45 – 17:40 Дискусии, включващи темите от панелите
  • 18:00 Парти в “Грамофон” (BlogBeer;-)

Все още имате време да се запишете като участник! :-)

(Не е задължително да имате собствен блог, въпреки че е желателно;-)

C’ya at the Camp! :-)

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.431 / 26 / 14