Смях

Тези дни ми се пишеше за много неща, за чудесното откриване на SimpleStudio.org, на което имах честта да присъствам в събота, за Рила, и за какво ли още не…

Някак не ми се удаде, отново се заринах с работа и глупости и добре, че от време на време някой ти праща по някоя смешка, та да се разсееш малко:)

В случая говоря за “Избрано от розовите романи“:)))

A must-read, дето се вика…

«Без да се обръща, той се огледа.»
«Джейк застана на колене, смъквайки джинсите й и откри пред нея гледка към залива».
«Искаше й се да умре, но вместо това заспа.»
«Мъжките пръсти гладеха голата й кожа. Като го хвана за кръста, Еми откъсна ръцете му.»

Умрях си от смях – останалите глупости четете в оригинала, разбира се! :)))

[Backup TXT copy, за всеки случай;-)]

0 comments |Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Your e-mаil address will never be showed.


[ optimiced.com е виртуалният дом на Мишел, уеб/графичен дизайнер от слънчева прашна София | powered by WP & DreamHost | also available in English ]

0.434 / 26 / 14